Aktuálne- čerstvé :-)

ROK 2023 … 

Som  vytvoril  slovenskej republike  v  172  školách,  572  prednášok,

                ktorých sa zúčastnilo  15 580  žiakov a  592  učiteľov  ZŠ a študentov stredných škôl.                         Vďaka   287  pomocníkom sa rozdalo 132 874 informačných materialov o škodlivosti omamných látok.

podporuje: BEZ DROG

    http://www.bezdrog.sk/

ROK  2022.  

od 1.1.2022  do  31. 12 .2022.

Počet inštitúcií- 71

počet prednášok – 197

počet detí – 5418

počet učiteľov na prednáškach- 219

Počet rozdaných letákov o škodlivosti marihuany 192 908

podporuje: BEZ DROG

     http://www.bezdrog.sk/

 

Od  1.1.2020 do 31.12.2020 dostalo  84 126  Slovákov informačné materiály Pravda o drogách.

Ďakujem 110  ľudom  ktorí sa osobne pričinili

v priestore celého Slovenska!

podporuje: BEZ DROG

http://www.bezdrog.sk/

 

EN: From 1 January 2020 to 31 December 2020,

84 126 Slovaks received information  materials The Truth About Drugs.

I thank 110 people who have personally contributed all over Slovakia.

supports: BEZ DROG

  http://www.bezdrog.sk/

Od  1.1.2019 do 31.12.2019 dostalo  278 890  Slovákov informačné brožúrky a materiály Pravda o drogách.

Ďakujem 92  ľudom  ktorí sa osobne pričinili

v priestore celého Slovenska!

EN: From 1 January 2019 to 31 December 2019,  278 890 Slovaks received information brochures The Truth About Drugs.

I thank 200 people who have personally contributed all over Slovakia.

supports 
http://www.bezdrog.sk/

Od  1.1.2019 do 31.6.2019 dostalo  78 247  Slovákov informačné brožúrky Pravda o drogách.

Ďakujem 92  ľudom  ktorí sa osobne pričinili

v priestore celého Slovenska!

podporuje: http://www.bezdrog.sk/

EN: From 1 January 2019 to 31 June 2019, 78 247 Slovaks received information brochures The Truth About Drugs.

I thank 92 people who have personally contributed all over Slovakia.

support http://www.bezdrog.sk/

 

 

10.4.2019 

som  urobil  protidrog. prevent. prednášky

pre   200 000,  študenta, dieťa!

Ďakujem všetkým ľuďom ktorí podporili, prispeli k tomuto výsledku a urobili Slovensko lepším.
Gratulujem vám.
EN: Thank you all people who have supported, contributed to this result and have made Slovakia better. Congratulation to you.
Iveta Putalova, reprezentantka  Slovenska v atletike, prišla inšpirovať deti  v k športu BEZ DROG, v Bratislave – 12.6.2019. http://www.bezdrog.sk/

 

 

  

Apríl  2019.  

od 1.4.2019  do  30. Apríl .2019.

Počet inštitúcií- 16

počet prednášok – 57

počet detí – 1600

počet učiteľov na prednáškach- 73

počet sľubov šerifa- 428

Počet brožúrok  rozdaných na ulici 19 073

Počet rozdaných letákov o škodlivosti marihuany 18 230.

… .

EN: April 2019.

from 1.4 2019  to 30. april 2019.

Sum of institutions – 16

Lectures delivered – 57

Lectured children – 1600

Teachers on lectures – 73

Marschall pledges- 428

Brochures given on the street – 19 073

Fliers about harmful effects of marijuana 18 230.

 

 

MAREC 2019.
od 1.3.2019 do 29. marec. 2019 som urobil.

Počet inštitúcií- 22
počet prednášok – 65
počet detí – 1724
počet učiteľov na prednáškach- 80
počet sľubov šerifa- 293
Počet brožúrok rozdaných na ulici 18 505

Počet rozdaných letákov o škodlivosti marihuany 1536.
… .
EN: MARCH 2019.
From 1.3 2019 to 29.march 2019.

Number of institutions – 22
Lectures delivered – 65
Lectured children – 1724
Teachers on lectures – 80
Sheriff pledges- 293
Brochures given on the streets – 18 505

Fliers about harmful effects of marijuana 1536.
… .

FEBRUÁR 2019.
od 13.2.2019  do  28.2.2019 . som urobil.

Za 10 dní,

Počet inštitúcií- 13

počet prednášok – 39

počet detí – 1267

počet učiteľov na prednáškach- 47

počet sľubov šerifa- 210

počet brožúrok- 340

… .

EN: February 2019.

from 13.February 2019  to 28.February 2019.

In 10 days,

Sum of institutions – 13

Lectures delivered – 39

Lectured children – 1267

Teachers on lectures – 47

Marschall pledges- 210

Brochures given – 340

… .

 

BEZ DROG občianske združenie

http://www.bezdrog.sk/

 

 

December  2018.

od 4.12.2018  do  14.12.2018,  som urobil.

počet škôl- 6

počet prednášok – 12

počet detí – 298

počet učiteľov na prednáškach- 11

počet sľubov šerifa- 63

počet brožúrok- 138

… .

EN: December 2018.

from 4.12.2018  to 14.12.2018.

Sum of institutions – 6

Lectures delivered – 12

Lectured children – 298

Teachers on lectures – 11

Od 10.2.2018  do konca  novembra sa rozdalo  270 800  letákov  o  škodlivosti  marihuany.

Ďakujem 185 ľudom ktorí k tomu prispeli.

EN:

From 10.2.2018 till end of  November  we distributed 270 800

fliers about harmful effects of marijuana.

Thank you 185 people who´ve contributed to it.

November  2018...
od 5.11.2018  do  23.11.2018,  som urobil.
počet škôl- 12
počet prednášok – 68
počet detí – 1362
počet učiteľov na prednáškach- 41
počet sľubov šerifa- 240
počet brožúrok- 1130
… .
EN: November 2018.
from 5. 11. 2018  to 23.11. 2018.
Sum of institutions – 12
Lectures delivered – 68
Lectured children – 1362
Teachers on lectures – 41
Marschall pledges- 240
Brochures given – 1130
Október  2018.  
od 1.10.2018  do  29.10.2018,  som urobil.
počet škôl- 18
počet prednášok – 71
počet detí – 1437
počet učiteľov na prednáškach- 55
počet sľubov šerifa- 360
počet brožúrok- 1419
… .
EN: October  2018.
from 1.10. 2018  to 29.10. 2018.
Sum of institutions – 18
Lectures delivered – 71
Lectured children – 1437
Teachers on lectures – 55
Marschall pledges- 360
Brochures given – 1419
… .
September  2018.  
od 10.9.2018  do  28.9.2018,  som urobil.
počet škôl   12,
počet prednášok – 62
počet detí – 1286
počet učiteľov na prednáškach- 57
počet sľubov šerifa- 430
počet brožúrok- 1250
… .
EN: September  2018.
from 10.9. 2018  to 28.9. 2018.
Sum of institutions – 12
Lectures delivered – 62
Lectured children – 1286
Teachers on lectures – 57
Marschall pledges- 430
Brochures given – 1250

Od 10.2.2018  do konca  Augusta sa rozdalo  250 800  letákov  o  škodlivosti  marihuany.

Ďakujem 147 ľudom ktorí k tomu prispeli.

EN:

From 10.2.2018 till end of  August  we distributed 250 800

fliers about harmful effects of marijuana.

Thank you 147 people who´ve contributed to it.

leták marihuana FB.s

Janík Velgos- Ján Velgos je najsilnejší junior sveta- ktorí súťaží aj s mužmi. Prišiel podoriť přednášky Pravda o drogách a inšpirovať deti k športu, ďakujem.
Janík Velgos- Ján Velgos je najsilnejší junior sveta- ktorí súťaží aj s mužmi.
Prišiel v júny  2018 podoriť přednášky Pravda o drogách a inšpirovať deti k športu, ďakujem.

Jún 2018.  

od 1. do  27.6.2018,  som urobil.

Počet na školách 15,

počet prednášok – 54

počet detí – 1210

počet učiteľov na prednáškach- 44

počet sľubov šerifa- 392

počet brožúrok- 949

… .

EN:

Jun  2018.

from 1.  to 27. jun 2018.

Sum of institutions – 15

Lectures delivered – 54

Lectured children – 1210

Teachers on lectures – 44

Marschall pledges- 392

Brochures given – 949

… .

Máj  2018.  

od 2. do  31.5.2018,  som urobil.

Počet na školách 17,

počet prednášok – 82

počet detí – 1692

počet učiteľov na prednáškach- 53

počet sľubov šerifa- 482

počet brožúrok- 1707

… .

EN:

May  2018.

from 2.  to 31. may 2018.

Sum of institutions – 17

Lectures delivered – 82

Lectured children – 1692

Teachers on lectures – 53

Marschall pledges- 482

Brochures given – 1707

… .

Apríl  2018.  

od 4.4.2018  do  27.4.2018,  som urobil.

Počet na školách 16,

počet prednášok – 73

počet detí – 1594

počet učiteľov na prednáškach- 60

počet sľubov šerifa- 442

počet brožúrok- 1460

… .

EN:

April  2018.

from 4. April 2018  to 27. april 2018.

Sum of institutions – 16

Lectures delivered – 73

Lectured children – 1594

Teachers on lectures – 60

Marschall pledges- 442

Brochures given – 1460

… .

 

MAREC 2018.  

od 5.3.2018  do  28.3.2018,  som urobil.

Za 15 dní,

Počet škôl-  16

počet prednášok- 56

počet detí- 1130

počet učiteľov na prednáškach- 58

počet sľubov šerifa- 346

počet brožúrok- 1061

… .

EN: March 2018.

from 5. March 2018   to 31. March 2018.

In 15 days,

Sum of institutions – 16

Lectures delivered – 56

Lectured children – 1130

Teachers on lectures – 58

Marschall pledges- 346

Brochures given – 1061

… .

FEBRUÁR  2018.  

od 1.2.2018  do  23.2.2018 . som urobil.

Za 12 dní,

Počet inštitúcií- 15

počet prednášok – 63

počet detí – 1288

počet učiteľov na prednáškach- 70

počet sľubov šerifa- 316

počet brožúrok- 1238

… .

EN: February 2018.

from 1.February 2018  to 23.February 2018.

In 12 days,

Sum of institutions – 15

Lectures delivered – 63

Lectured children – 1288

Teachers on lectures – 70

Marschall pledges- 316

Brochures given – 1238

… .

Január 2018…

Za 6 dní,

počet škôl- 8

počet prednášok – 29

počet detí – 647

počet učiteľov na prednáškach- 26

počet sľubov šerifa- 343

počet brožúrok- 702

EN: January 2018.

In 6 days,

Sum of institutions – 8

Lectures delivered – 29

Lectured children – 647

Teachers on lectures – 26

Marschall pledges     – 343

Brochures given – 702

December 2017…
od 1.12.2017  do  21.12.2017,  som urobil.
počet škôl- 20
počet prednášok – 70
počet detí – 1502
počet učiteľov na prednáškach- 74
počet sľubov šerifa- 701
počet brožúrok- 1335
… .
EN: December 2017.
from 1. 12. 2017  to 21.12. 2017.
Sum of institutions – 20
Lectures delivered – 70
  Lectured children – 1502
  Teachers on lectures – 74
   Marschall pledges     – 701
Brochures given – 1335
November  2017...
od 2.11.2017  do  30.11.2017,  som urobil.
počet škôl- 25
počet prednášok – 86
počet detí – 2182
počet učiteľov na prednáškach- 99
počet sľubov šerifa- 1112
počet brožúrok- 2134
… .
EN: November 2017.
from 2. 11. 2017  to 30.11. 2017.
Sum of institutions – 25
Lectures delivered – 86
Lectured children – 2182
Teachers on lectures – 99
Marschall pledges- 1112
Brochures given – 2134

8. novembra. 2017 ,   TV  Košice DNES

http://kosicednes.sk/…/rozhovor-s-p-remperom-o-zdruzeni-sl…/
20171108_181635
október 2017 
TV JOJ 
https://www.youtube.com/watch?v=ohou7-_WC7U&feature=youtu.be
 
Ďakujem všetkým ľuďom ktorí podporili, prispeli k tomuto výsledku.
Gratulujem vám.
Martin Cibák- hokejista
na prednáške v októbri 2017 bol inšpirovať deti k športu aj Martin Cibák- hokejista

 

Október  2017.  
od 2.10.2017  do  27.10.2017,  som urobil.
počet škôl- 20
počet prednášok – 80
počet detí – 1887
počet učiteľov na prednáškach- 77
počet sľubov šerifa- 815
počet brožúrok- 1840
… .
EN: October  2017.
from 2.10. 2017  to 27.10. 2017.
Sum of institutions – 20
Lectures delivered – 80
Lectured children – 1887
Teachers on lectures – 77
Marschall pledges- 815
Brochures given – 1840
… .
Alexander Slavkovsky
Svetová jednotka, viac rokov, slovenský vodný slalomár Alexander Slafkovský.

na prednáške v októbri 2017 bol inšpirovať deti k športu.

September  2017.  
od 8.9.2017  do  28.9.2017,  som urobil.
počet škôl   17,
počet prednášok – 57
počet detí – 1351
počet učiteľov na prednáškach- 69
počet sľubov šerifa- 572
počet brožúrok- 1128
… .
EN: September  2017.
from 8.9. 2017  to 28.9. 2017.
Sum of institutions – 17
Lectures delivered – 57
Lectured children – 1351
Teachers on lectures – 69
Marschall pledges- 572
Brochures given – 1128
… .
Jakub Grigar
Jakub Grigar je slovenský vodnoslalomár,

na prednáške v septembri 2017 bol inšpirovať deti k športu.

 

Ďakujem všetkým ľuďom ktorí podporili, prispeli k tomuto výsledku.
Gratulujem vám.
Jún  2017.  
od 1.6.2017  do  30.6.2017,  som urobil.
počet škôl   15,
počet prednášok – 47
počet detí – 1404
počet učiteľov na prednáškach- 66
počet sľubov šerifa- 1031
počet brožúrok- 481
… .
EN: Jun  2017.
from 1. June 2017  to 30. June 2017.
Sum of institutions – 15
Lectures delivered – 47
Lectured children – 1404
Teachers on lectures – 66
Marschall pledges- 1031
Brochures given – 481
… .
Máj  2017.  
od 1.5.2017  do  31.5.2017,  som urobil.
počet na škôlách  … 24,
počet prednášok – 80
počet detí – 2105
počet učiteľov na prednáškach- 111
počet sľubov šerifa- 654
počet brožúrok- 2044
… .
EN: May  2017.
from 1. May 2017  to 31. may 2017.
Sum of institutions – 24
Lectures delivered – 80
Lectured children – 2105
Teachers on lectures – 111
Marschall pledges- 654
Brochures given – 2044
… .
Apríl  2017.  
od 3.4.2017  do  28.4.2017,  som urobil.
Počet na škôlách  … 22,
počet prednášok – 73
počet detí – 2376
počet učiteľov na prednáškach- 104
počet sľubov šerifa- 1298
počet brožúrok- 2148
… .
EN: APRIL  2017.
from 3. April 2017  to 28. april 2017.
Sum of institutions – 22
Lectures delivered – 73
Lectured children – 2376
Teachers on lectures – 104
Marschall pledges- 1298
Brochures given – 2148
… .
K  31.3.2017,  som robil   5000   protidrog.  prevent.  prednášok  pre ľudí  na slovensku.
 MAREC 2017.  
od 1.3.2017  do  31.3.2017,  som urobil.
Počet škôl  … 34,
počet prednášok – 89
počet detí – 2914
počet učiteľov na prednáškach- 182
počet sľubov šerifa- 1371
počet brožúrok- 2836
… .
EN: March 2017.
from 1. March 2017 to 31. March 2017.
Sum of institutions – 34
Lectures delivered – 89
Lectured children – 2914
Teachers on lectures – 182
Marschall pledges- 1371
Brochures given – 2836
… .

10.3.2017.  Ján Volko je slovenský atlét, šprintér,  najrýchlejší Slovák  v behu na 60  metrov  – 6,58 s (Belehrad 2017). Prišiel inšpirovať deti k športu.

10.3.2017 , v základnej škole Bratislave, boli deti, Ján Volko a jeho skvelá trénerka a JA.
10.3.2017 , v základnej škole Bratislave, boli deti, Ján Volko a jeho skvelá trénerka a JA. Inšpirovali deti k športu  bez drog.

TV BA 

http://www.tvba.sk/relacie/vybrane/hostia-metro-dnes/peter-remper-prednaskami-na-skolach-bojujeme-za-slovensko-bez-drog/

JÁN VOLKO a PETER REMPER
JÁN VOLKO a PETER REMPER

Ján Volko je slovenský atlét, šprintér,  najrýchlejší Slovák  v behu na 60  metrov  – 6,58 s (Belehrad 2017).

TV REDUTA: http://www.snv.sk/spravy/?video=170224-1

 

 

2.2.2017, Matej Tóth – olympijský víťaz aj majster sveta v chôdzi, znovu podporil prednášky a inšpiroval deti k športu.
Marcel Lomnicky 2.2.2017 . Ďakujeme za viacročnú inšpiráciu detí k športu bez drog. Marcel je reprezentant slovenska, piaty najlepší v súčastnosti na svete.
Marcel Lomnicky 2.2.2017 . Ďakujeme za viacročnú inšpiráciu detí k športu bez drog. Marcel je reprezentant slovenska, piaty najlepší v súčastnosti na svete.
FEBRUÁR 2017.  
od 1.2.2017  do  28.2.2017 . som urobil.
Počet inštitúcií- 29,  (z toho 25 škôl).
počet prednášok – 77
počet detí – 2511
počet učiteľov na prednáškach- 161
počet sľubov šerifa- 1196
počet brožúrok- 2366
… .
EN: February 2017.
from 1.February 2017 to 28.February 2017.
Sum of institutions – 29
Lectures delivered – 77
Lectured children – 2511
Teachers on lectures – 161
Marschall pledges- 1196
Brochures given – 2366
… .
2.2017. TV -Reduta, Spišská Nová Ves.
2.2017.. www. spravy…Dobšiná.

Séria prednášok: Pravda o drogách v Dobšinej

2.2017. Stropkovské Spektrum.

http://www.espektrum.sk/index.php?text=10503-peter-remper-prednasal-o-skodlivosti-drog-aj-v-stropkove

 

2.2017  RVTv :  (dole nižšie). Rožnavskej TV.

 

 

TASR, 28. januára 2017

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/kosice-slovensko-bez-drog-zorganizoval/32126-clanok.html?combinedGlobalTab_teraz=1

 

JANUÁR  2017.

V januári 2017 som urobil prednášky pre žiakov nasledovne:

za 16 dní , 56 prednášok,  pre 2132 detí,  pre 99 učiteľov, 936 detí sľúbilo sľub šerifa, 2163 brožúru Pravda o drogách dostalo z nich, 20 škôl, a 2 iné inštitúcie, 3 okresoch.

EN:  In January 2017 I did following:

16 days, 56 lectures,  for 2132  kids,  for 99 teachers,  936 children made anti-drugs sheriff pledge,  2163 booklets Truth about drugs were distributed to them,  20 schools and 2 other institutes,   that all in 3 districts of Slovakia.

 

23.1.2017, Danka a Janka Veldakové, reprezentantky slovenska v atletike, na prednáške v základnej škole Krásnohorské Podhradie. Podporili a povzbudili deti k športu.

DSC_0102

P1120906
23.1.2017, Danka a Janka Veldakové, reprezentantky slovenska v atletike, na prednáške v základnej škole Krásnohorské Podhradie. Podporili a povzbudili deti k športu.

 

Od 1.9.2016 d 31.12 2016 som urobil:
– 219 prednášok,
– pre 7 892 detí,
– pre 310 učiteľov,
– sľúbilo sľub šerifa sľúbilo 3 728,
– brožúru Pravda o drogách dostalo 3 828  ľudí… .

 

Dobrý deň,

čerstvé dobré správy.

Chcem sa s vami podeliť čo vie jednotlivec urobiť.

TOTO: Od 2.9.2015   do   21.6.2016 som urobil, v 168 školách, na Slovensku.

550 prednášok proti drogám, pre 18 905 detí, 851 učiteľov, rozdal som im 14 837 informačných brožúrok o škodlivosti drog a 10 735 detí sľúbilo sľub proti drogového šerifa… .

Ďakujem všetkým ľudom ktorí podporili prednášky ktoré menia budúcnosť.

S pozdravom, Peter Remper

www.peterremper.sk

Hello,

fresh good news.

I want to share with you what an individual.

THIS: From 2th of September 2015 to 21th of June 2016 in 168 schools in

Slovakia I have done 550 lectures against drugs for 10 905 children, 851

teachers. I gave them 14, 837 information booklets about the harmful effects of

drugs and 10, 735 children took vow against drugs… .

I thank all the people who supported the lectures that are changing the future.

Sincerely, Peter Remper

www.peterremper.sk


V Júni 2016 som urobil prednášky pre žiakov nasledovne:

– 13 dní
– 48 prednášok,
– pre 1326 detí,
– pre  64 učiteľov,
– 594 detí sľúbilo sľub šerifa,
– 1363 brožúru Pravda o drogách dostalo  z nich,

– 13 škôl,

– 3 okresoch


 

V máji 2016 som urobil prednášky pre žiakov nasledovne:

– 20 dní
– 96 prednášok,
– pre 3038 detí,
– pre 131 učiteľov,
– 1565 detí sľúbilo sľub šerifa,
– 944 brožúru Pravda o drogách dostalo z nich,

– 26 škôl,

– 7 okresoch


V apríli 2016 som urobil prednášky pre žiakov nasledovne:

– 13 dní
– 52 prednášok,
– pre 1526 detí,
– pre 74 učiteľov,
– 661 detí sľúbilo sľub šerifa,
– 269 brožúru Pravda o drogách dostalo z nich,

– na 14 školách.


V marci 2016 som urobil prednášky pre žiakov nasledovne:

– 14 dní
– 51 prednášok,
– pre  1586 detí,
– pre  62 učiteľov,
– 707 detí sľúbilo sľub šerifa,
– 1590 brožúru Pravda o drogách dostalo  z nich,

– na 18 školách.


V februári 2016 som urobil prednášky pre žiakov nasledovne:

– 19 dní.
– 58 prednášok,
– pre 2360 detí,
– pre 100 učiteľov,
– 1972 detí sľúbilo sľub šerifa,
– brožúru Pravda o drogách dostalo 2033 z nich,

– na 19 školách,

Peter Remper a Matej Tóth
11. januára 2016 bol na mojej prednáške inšpirovať deti Majster sveta v chôdzi Matej Tóth (vpravo)

V januári 2016 som urobil prednášky pre žiakov nasledovne:

– 11 dní.
– 31 prednášok,
– pre 1279 detí,
– pre 54 učiteľov,
– 909 detí sľúbilo sľub šerifa,
– brožúru Pravda o drogách dostalo 1300 z nich,

– na 11 školách,


V decembri 2015 som urobil prednášky pre žiakov nasledovne:

– 14 dní.
– 56 prednášok,
– pre 2145 detí,
– pre 119 učiteľov,
– 1631 detí sľúbilo sľub šerifa,
– brožúru Pravda o drogách dostalo 2029 z nich,

– na 22 školách,

Peter Remper a Pavol Hurajt
Ja a slovenský biatlonový reprezentant Pavol Hurajt, ktorý prišiel podporiť a inšpirovať deti k športu

V novembri 2015  som urobil prednášky pre žiakov nasledovne:

– 13 dní.
– 36 prednášok,
– pre 1267 detí,
– pre 77 učiteľov,
– 667 detí sľúbilo sľub šerifa,
– brožúru Pravda o drogách dostalo 1030  z nich,

– 12 školách,
– 1 iných organizáciách.

– 1 TV- https://www.youtube.com/watch…

Marcel Lomnický a ja 9.11.2015
Marcel Lomnický a ja 9.11.2015

Dobrý deň,

Dobré správy

V októbri  2015 som urobil prednášky pre žiakov nasledovne:
– 60 prednášok,
– pre 1944 detí,
– pre 74 učiteľov,
– 739 detí sľúbilo sľub šerifa,
– brožúru Pravda o drogách dostalo 1738 z nich,

– 16 školách,
– 2 iných organizáciách.

Rapper Revolta a Peter Remper
Rapper Revolta a Peter Remper

 

Dobrý deň,

Dobré správy

V septembri 2015 som urobil prednášky pre žiakov nasledovne:
– 62 prednášok,
– pre 2434 detí,
– pre 93 učiteľov,
– 1682 detí sľúbilo sľub šerifa,
– brožúru Pravda o drogách dostalo 2149 z nich,
– v 17 školách,
– a 2 iných organizáciách.

P6280046 (1)


Nové správy.

V týždni … od 21 do 25.septembra.

Urobil som 21 prednášok, pre 960 detí, 46 učiteľov, 884 detí sľúbili sľub šerifa a dostali aj 972 protidrogových brožúrok- Pravda o drogách.

Na prednáškach 14.9.2015 bol aj viacnásobní najlepší hádzanár za posledných 15 rokov a kapitán slovenskej hádzanárskej reprezentácie Radoslav Antl, ktorý prišiel inšpirovať deti k hádzanej.
Na prednáškach 14.9.2015 bol aj viacnásobní najlepší hádzanár za posledných 15 rokov a kapitán slovenskej hádzanárskej reprezentácie Radoslav Antl, ktorý prišiel inšpirovať deti k hádzanej.

Nové správy.

V týždni … od 11 do 18.septembra.

Urobil som 25 prednášok, pre 978 detí, 33 učiteľov, 698 detí sľúbili sľub šerifa a dostali aj 974 protidrogových brožúrok- Pravda o drogách.

S pozdravom, Peter Remper


Dobrý deň,

čerstvé dobré správy.

Chcem sa s vami podeliť čo vie jednotlivec urobiť za približne 30 týždňov.

TOTO: Od 4.9.2014 do 19.6.2015 som urobil, v 176 školách, na Slovensku.

549 prednášok proti drogám, pre 20 268 detí, 864 učiteľov, rozdal som im 20 306 informačných brožúrok o škodlivosti drog a 12 909 detí sľúbilo sľub proti drogového šerifa.

Ďakujem všetkým ľudom ktorí podporili prednášky ktoré menia budúcnosť.

S pozdravom, Peter Remper

www.peterremper.sk


Hello,

fresh good news.

I want to share with you what an individual can do in about 30 weeks.

THIS: From 4th of September 2014 to 19th of June 2015 in 176 schools in Slovakia I have done 549 lectures against drugs for 20,268 children 864 teachers. I gave them 20,306 information booklets about the harmful effects of drugs and 12,909 children took vow against drugs.

I thank all the people who supported the lectures that are changing the future.

Sincerely, Peter Remper

www.peterremper.sk

3 comments on “Aktuálne- čerstvé :-)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.