O mne

Dobrý deň,

(For english version please click here for view.)

volám sa Peter Remper,  v dnešnej spoločnosti by mali mať ľudia informácie od zdroja a preto vznikla aj táto informačná web stránka.  Má vám viac pomôcť porozumieť čo robím- hlavne po pracovnej stránke.

V súčasnosti som prednášateľom na základných a stredných školách, táboroch i detských domovoch o škodlivosti drog a dôležitosti prevencie. Od roku 2008 robím preventívne proti-drog. prednášky, od septembra 2009 robím profesionálne prednášky.  Tiež pôsobím ako školiteľ proti-drogovej prevencie príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a ďalších inštitúcií.

Narodil som sa v krásnom stredoslovenskom mestečku Hnúšťa. V meste Hnúšťa som začal a ukončil aj základnú školu. Ďalej som išiel na strednú školu zo strojárskym zameraním ktorú som úspešne ukončil.

 


 

Peter Remper a dravec
Peter Remper a dravec

 

Hlavným cieľom mojich prednášok je dosiahnuť u žiakov POROZUMENIE toho, prečo DROGY pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov (u žiakov a študentov sú často problémom škola, známky, rozchod s chalanom alebo dievčaťom, nesmelosť, nuda, atď…).

Mojim prianím je, aby žiaci na konci každej našej prednášky urobili vlastné rozhodnutie, že drogy brať nebudú. Jedna prednáška je určená pre približne 30 žiakov (nie viac ako 50) a zúčastňujú sa jej aj učitelia. Trvá 1 vyučovaciu hodinu (45 minút) a je bezplatná.

Na prednáškach rozoberáme 7 tém/právd o drogách.

  • Drogy v tele.
  • Fyzická závislosť, útok proti vitamínom a minerálnym látkam.
  • Falošné údaje o alkohole.
  • Vplyv drog na osobnosť a tvorivosť.
  • Ako drogy vplývajú na myseľ, ako drogy menia emócie,
  • Aká je skutočná pravda o Marihuane,
  • Téma extáza.

Žiakom vysvetľujem a diskutujem s nimi o tom, čo všetko môžu DROGY spôsobiť im samotným, ich priateľom, ich rodine,… Mnoho príkladov o škodlivosti a účinkoch legálnych aj nelegálnych drog počas prednášok hovoria priamo žiaci a študenti.

Často s deckami diskutujem o témach, ako je používanie drog v zdravotníctve a o tom, prečo je v poriadku používať morfium (heroin) pri obrovských bolestiach pacienta po zranení a prečo nie je v poriadku dať si dávku heroínu, keď sa niekto nudí alebo je smutný.

Toto mnohým žiakom a študentom vôbec nie je jasné. 12, 13 a 14 ročné decká jednoducho nerozumejú tomu, ako je možné, že niekedy je použitie nejakej drogy v poriadku a inokedy zase nie.

Rovnako ako nerozumejú tomu, prečo „je v poriadku“ keď ich rodičia fajčia a pijú, pričom oni to robiť nemôžu. Deti potrebujú poznať odpovede na tieto otázky. To že ich nemajú, potom vedie k tomu, že práve v tomto veku drogy prvý krát skúsia. A časť z nich pri nich potom aj zostane.

Mojim súkromným prianím je, aby sa pravda o škodlivosti všetkých drog dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú falošné informácie od ich „priateľov“ alebo drogových dílerov.

Potrebujeme byť rýchlejší ako drogoví díleri a vyplniť informačné vákuum ohľadne drog.                           Jedine tak môžeme zastaviť nepriaznivý trend užívania drog žiakmi škôl!


Viac informácií o mne i o prednáškach nájdete v sekcii Najčastejšie otázky a odpovede – kliknite tu pre pokračovanie.

Ohlasy riaditeľov škôl  nájdete v kolónke referencie.