Referencie…

Listy riaditeľov škôl, fotografie z prednášok, spätná väzba od žiakov, učiteľov…

bez drog prednasky

E-mail od koordinátora prevencie drogových závislostí 

Predmet: letáky o účinkoch marihuany
Dátum: 23.05.2023
Komu: peter.remper@bezdrog.sk

Príjemný dobrý deň pán Remper.

V mene riaditeľky a vedenia Základnej školy v (názov obce) chcem poďakovať za doručenie letákov o škodlivosti marihuany.
Letáky určite využijeme vo výchovno-vzdelávacom procese, predovšetkým pri blokovom a tematickom vyučovaní súvisiacom
s poukazovaním na škodlivosť drog, omamných a psychotropných látok. Letáky budeme distribuovať pre žiakov školy, ich rodičov
a zákonných zástupcov v priebehu tohto týždňa.
Na ďalšiu spoluprácu sa teší Mgr. M.B.
koordinátor prevencie drogových závislostí

viac na  http://www.bezdrog.sk/planujeme/

P1170763 P1170764 P1170765 P1170766

Učiteľ:
Sent: Thursday, April 13, 2017 6:21
Dobrý deň,
som triednou učiteľkou piatakov a mala som tú česť zúčastniť sa zaujímavo vedenej prednášky Pravda o drogách vedenej pánom Remperom. Zaujal žiakov aj dospelých príbehmi, príkladmi zo života a sľub protidrogových šerifov s rukou na srdci nemal chybu. Žiakom chýbajúcim na prednáške som odovzdala brožúrku s informáciami a spoločne sme si v triede ten sľub zopakovali.
 
Prajem veľa takých úspešných akcií, Slovensko aj zvyšok sveta Vás potrebuje.
Ďakujeme
RNDr. Jana…
 
Učiteľ:
apríl. 2017.
Najviac sa nám páčilo, že časť prednášky bola vedená formou diskusie so žiakmi, ktorí rozmýšlali a odpovedali na dané otázky aktívne. Prednáška obsahovala veľa zaujímavých informácií o rôzných druhoch drog a škodlivom pôsobení na ľudský organizmus, najmä pre cieľovú skupinu (žiaci).
ZŠ s MŠ- Ing. Zuzana …
 
apríl 2017. základná škola…
Uvítali by sme, ak by sme mali ponuku na začiatku školského roka, aby sme ju mohli zahrnúť do plánovaných aktivít školy
Základná škola, Mgr. Mária …
 
Učiteľ:
apríl. 2017.Stredná škola…
Sent: Monday, March 13, 2017 12:14 PM
Dobrý deň, posielam vyplnený dotazník spätnú väzbu na protidrogovú prednášku uskutočnenú pánom Remperom dńa 23.2.2017. Sme veľmi radi, že vďaka organizácii ,,Slovensko bez drog“ sa rozšíril repertoár prednášok a aktivít s protidrogovou tematikou pre žiakov stredných škôl. Tešme sa da ďalšiu spoluprácu. PhDr.Anna
Učiteľ: 
7.marec. 2017
Myslím že protidrogové školenie pre žiakov Zš bolo zvolené vhodnou a zrozumiteľnou formou.
Učiteľ: 
Marec 2017.
Prednášajúci zvládol prednášku na úrovni. Zaujal, udržal pozornosť. Potidrogová prednáška splnila účel.
Učiteľ: 
16.marec.2017. zakladá škola.
Prednáška bola vtipná a zároveň poučná. Veľmi sa mi páčilo, že prednášajúci sa snažil zapojiť do prednášky každého. Dozvedela som sa veľa i o mojich žiakoch a ich niekedy smutných skúsenostiach. Bola som prekvapená koľký majú priamo alebo nepriamo skúsenosť s drogami. Ďakujem aj za mojich žiakov.
Učiteľ: 
16.marec.2017. zakladá škola.
Prednáška bola veľmi poučná, upútala žiakov aj učiteľov.  Prednášajúci vhodnou formou nás  upútal svojimi príkladmi.

Učitelia

ucitelia (2)


ucitelia (3)


ucitelia


ucitelka (2)


ucitelka


 

Žiaci

ziaci (2)


ziaci


 

Vyberte si obdobie (kliknite na odkaz nižšie):


2014


2013


 

2012


 

Informujte sa nezáväzne o možnosti objednania proti-drogovej prednášky/školenia:

    Vaše meno*

    Emailová adresa*

    Predmet

    Vaša správa